Klicka på bilden för att se fler bilder av projektet.

Nättraby Kyrka

Under renoveringen av Nättraby kyrka utfördes en mängd olika arbeten. Vi avlägsnade gamla cementlagningar för att laga upp med hydrauliskt kalkbruk. Fasaderna rensades från alger och svartmögel för att slutligen kalkas med traditionell kalkmjölk. Fönster underhölls med olja och ankarjärn och galler med linolja. Spåntak tjärades med dalbränd tjära.

Leverantörer: Målarkalk, Ottossons färgmakeri, Claessons trätjära.