Miljöpolicy

Alla våra medarbetare ser det praktiska miljöarbetet i företaget som ett sätt att kunna medverka till en långsiktigt god livsmiljö. Vi uppfyller kraven i aktuella lagar och förordningar, och ställer även krav på miljömedvetenhet hos våra leverantörer. Genom att beakta miljöaspekter när vi köper in material, och använda arbetsmetoder och teknik på ett sådant sätt att det ger en så liten miljöpåverkan som möjligt, kan vi dra vårt strå till stacken.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om våra arbetsmetoder, leverantörer eller något annat!


Kvalitetspolicy

Alla våra anställda ska aktivt medverka till att åstadkomma ett långsiktigt samarbete med kunden och känner till alla krav vi ställer på oss själva inom verksamheten. Detta gäller kvaliteten på både produkter, utförande och service.

För oss är det viktigt att våra arbetsresultat, i kombination med kundens intryck av vårt bemötande, motsvarar eller överträffar alla förväntningar! På det viset kan vi utveckla ett öppet och långsiktigt samarbete med våra kunder. Våra uppdrag uppfyller alltid uppnådd överenskommelse, och givetvis även aktuella lagar och förordningar.

Kontakta oss om du vill veta mer!