Företaget

Hoby Mur & Puts är en murarfirma belägen i Bräkne-Hoby.
Vi riktar oss till företag och privatpersoner i Blekinge, Skåne och Småland.

Vi erbjuder bland annat:

– Fasadputsning enligt branschens krav
– Renovering av kalkputsade fasader
– Murning av tegelfasader
– Renovering av tegelfasader, omforgning och balkrenovering
– Murning av lättbetong, isolerblock hus
– Plattsättningarbeten behörig enligt per plattsättnings entreprenörers riksförening
– Skorstensrenoveringar, glidgjutning av kanaler
– Montering av skorstenar och kaminer