Klicka på bilden för att se fler bilder av projektet.

Kv. Christian IV, Kristianstad

Projektet som kanske oftare går under namnet Rådhuskvarteret.

Vi fick det enorma förtroendet att ansvara för restaureringen utav fasaderna på sex utav kvarterets byggnader. Här fick vi gå mycket varsamt fram för att bibehålla så mycket som möjligt av den ursprungliga putsen och stuckaturer. Varsam blästring utfördes för att avlägsna all färgen. Nya yta applicerades med  både luftkalk och hydrauliskt kalkbruk. Avslutningsvis avfärgades fasaderna med silikatfärg.

Detaljer utav gips fick i många fall dock gjutas nya i starkare material. Samtliga balkongkonsoler fick utföras nya, även dessa med originalen som grund för formtillverkning.

Smidesräcken monterades ner för att blästras och målas på nytt innan återmontage.

Tegel fogades om där delar av bruket vittrat eller på annat sätt visade sig undermåligt.

 

Listan på moment som utfördes i detta enskilda projekt kan göras mycket lång vilket gör det än i dag till ett referensobjekt som tydligt visar våra kunskaper, handlag med material och tekniker, problemlösning och inte minst vilket resultat man kan räkna med vid anlitandet av oss.

 

Vi gör det mesta som rör gamla byggnader, har vi inte redan kunskapen så skaffar vi den antingen via nyrekrytering eller via egna undersökningar och massor prover.  Få är de fall där vi avvisat en förfrågan pga. bristande kompetens även om även vi slutligen kan tvingas göra så vid något tillfälle.

Vid framställning av nya detaljer som tidigare varit i plåt eller gips byggdes en  hel liten verkstad upp för att få fram snabba och kostnadseffektiva lösningar. Det resulterade i att vi själva tillverkade gjutformar och gjöt dessa detaljer istället för att leja ut arbetet. Plötsligt hade vi ännu en kunskap och kompetens som skulle visa sig värdefull i framtiden.

 

Några av våra leverantörer under projektet var

Målarkalk, KEIM, Ottossons Färgmakeri och Finja